ÚOCHB

Skupina Dmytra Yushchenka

Chemická biologie
Vědecká skupina
Juniorská
CHEM cluster

O naší skupině

Činnost skupiny Dmytra Yushchenka byla ukončena k 31. prosinci 2020. Obsah této stránky již není aktualizován a slouží pouze k archivním účelům.


Výzkum naší skupiny se zaměřuje na vývoj biochemických nástrojů pro studium biologie amyloidogenních proteinů a lipidy zprostředkované buněčné signalizace. Zkoumáme mechanismy cytotoxicity proteinu α-synukleinu v souvislosti s Parkinsonovou nemocí a vytváříme inhibitory jeho fibrilizace. Vyvíjíme fotolabilní molekuly, které umožňují časoprostorovou kontrolu aktivity proteinů a lipidů v živých buňkách, jakož i solvatochromních sond pro snímání protein-membránových interakce.

image

Skupina

image